RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 1. martā
Latvijas Arhitektu savienība, Rīgā, Torņa ielā 11/15

3.[14.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: J.Dambis, E.Bērziņš, A.Sīlis, J.Dripe;
Kolēģijas goda locekļi: G.Asaris, S.Grava;
Kolēģijas padomnieks: A.Kreislers;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R.Bula, Z.Redberga;
Rīgas pilsētas būvvalde: A.Cinis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: R.Putniņš, A.Ābele, M.Grende, A.Auziņš, U.Logins, V.Valgums, V.Valgums-juniors, K.Dortāns, V.Škapare, V.Bruzgulis;
Prese: M.Vilemsons - LETA Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Priekšlikums biroja ēkas izbūvei Kalnciema ielā 88a (būvniecības iecere) - atkārtoti;
  Projektētājs: arhitektu birojs „GMARP”;
  Pasūtītājs: SIA „KA 88”;
 2. Daudzstāvu dzīvojamā, darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu ēka Miera ielā 1, (būvniecības iecere) – atkārtoti;
  Projektētājs: SIA „Zenico projekts”;
  Pasūtītājs: SIA „Teikas nami;
 3. Dzīvojamā ēka Mežkalna ielā 1 (būvniecības iecere);
  Projektētājs: SIA „Zenico projekts”;
  Pasūtītājs: Ž.Grebcovs.

Kolēģijas lēmums: 1. Priekšlikums biroja ēkas izbūvei Kalnciema ielā 88a .
1.1. Atzīmēt, ka ir veikta ēku kompleksa telpiskās kompozīcijas pilsētbūvnieciskā analīze no kolēģijas sēdē iepriekš noteiktajiem skatu punktiem.
1.2. Analīze pierāda, ka telpiskā kompozīcija koriģējama:
- gan attiecībā uz augstuma akcenta lineāro formu gar Lielirbes ielu, ignorējot krustojuma apbūves šķērsvirzienu, kas veido daudzstāvu apbūves frontes siluetu skatos no tilta;
- gan augstuma akcenta izvietojumu kontekstā ar blakusesošo mazstāvu apbūves teritoriju (posmā no Kauguru ielas līdz dzelzceļam), kas prasa daudzstāvu apjoma atvirzīšanu dziļāk zemes gabalā.
1.3. Šie noteikumi jāievēro projekta izstrādāšanas gaitā, un skiču projekta stadijā priekšlikums jāizskata Būvvaldes padomes sēdē. 2. Daudzstāvu dzīvojamā, darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu ēka Miera ielā 1.
2.1. Atzīmēt, ka projekta priekšlikuma attīstība notikusi ievērtējot iepriekš izteiktos ieteikumus attiecībā uz ēkas stūra akcenta proporcijām, fasāžu struktūru, tonālās gammas risinājumu (samazināts ielu stūra augstuma akcents, nav balkonu fasādē pret Šarlotes ielu, nav lodžiju ēkas stūra daļā pret Brīvības ielu, mainīta ēkas tonalitāte).
2.2. Atbalstīt šo projekta priekšlikumu tālākai projektēšanai, saņemot Būvvaldē plānošanas arhitektūras uzdevumu.
2.3. Ņemot vērā ēkas fasāžu lakonisko arhitektūru, tālākā projektēšanas gaitā īpaša loma piešķirama pārdomātiem detaļu risinājumiem, it īpaši attiecībā uz Dailes teātra laukuma telpā eksponēto fasādi gar Šarlotes ielu, kur izvērtējams uzsvērtais taisnstūrveida fasādes rāmis kontekstā ar liekto erkeru joslu.
2.4. Fasāžu apdarē pielietojami augstvērtīgi apdares materiāli – dabīgā akmens plātnes, liektais stikls un augstvērtīgas metāla detaļas.
2.5. Skiču projekta stadijā priekšlikums jāizskata Būvvaldes padomes sēdē. 3. Dzīvojamā ēka Mežkalna ielā 1.
Atbalstīt priekšlikuma plānojuma telpisko un arhitektonisko risinājumu, kur apjoma trīsstūra forma izriet no zemesgabala konfigurācijas un ir pamatota ar apjoma mainīgo uztveri no Vienības gatves – ievada pilsētā no dienvidu puses un jaunās maģistrāles no Dienvidu tilta.

A.Sīlis
E.Bērziņš
J.Dambis
J.Dripe