2015. gada 7. oktobrī Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē tika izskatīts lokālplānojums kvartālam starp Kojusalas un Krasta ielām (pasūtītājs SIA „ORLANDO”), skatīt šeit. Diskusijā tika vērtēta potenciālās apbūves augstuma ietekme uz Daugavas labā krasta apbūves silueta attīstību, lokālo pilsētvides ainavu un kompozīciju, kā arī pilsētas vēsturiskā centra uztveres ainavu.

Piedāvātais lokālplānojums tika apspriests gan atsaucoties uz Rīgas teritorijas plānojumu, gan Daugavas labā krasta silueta koncepciju. Šobrīd kvartālā pieļaujama 3 stāvu apbūve.

Kopumā kolēģijas locekļi secināja, ka Krasta ielas apbūves intensitāte paaugstināšana ir pozitīvi vērtējama, turklāt 3 stāvu apbūves augstuma ierobežojums tika atzīts par nepamatotu. Kolēģijas locekļi izteica dažādus apsvērumus apbūves vīzijas kontekstā aicinot pasūtītāju un teritorijas plānotājus virzīties uz kvalitāti pilsētvidē, izskanēja arī redzējums precizēt atļauto pamata apbūvi 5–6 stāvu augstumā, pieļaujot akcentus 9 stāvu augstumā. Tajā pašā laikā kolēģija uzsvēra, ka apbūves augstums ir sekundārs pret būvniecības ieceres reālo telpiskā risinājuma vizuālo tēlu un kompozīciju, ko tā veidos. Līdz ar to turpmākā projekta izstrādāšanas procesā būtu svarīgi, cik vien iespējams, izmantot radoši elastīgu, nevis birokrātisku, pieeju.

 

Gvido Princis, RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”

Direktors – Rīgas pilsētas arhitekts