Rīgas Pilsētas arhitekta biroja vadībā atsācies darbs pie Daugavas kreisā krasta silueta / 350 ha / kompozīcijas izstrādāšanas.

Rudens darba sesijas noslēgumā plānots Daugavas kreisā krasta  koncepcijai radīt noteikumu kopumu, kas regulēs teritorijas attīstību un mērķtiecīgi izkops Pārdaugavas jauno tēlu.

Līdzšinējā darba procesā piedalījušies speciālisti, kuru vidū ir gan pilsētplānotāji, gan arhitekti no birojiem Arhis, Sīlis, Zābers un Kļava u.c.
Neviens piedāvājums iepriekš nav bijis tik detalizēts un daudzpusīgā situācijas analīzē balstīts kā jaunākais attīstības priekšlikums, kas pašvaldības uzdevumā izstrādāts Pilsētas arhitekta biroja un Pilsētas attīstības departamenta vadībā.

Regulārs darbs pie DKK telpiskās kompozīcijas un plānojuma koncepcijas notiek piektdienās, Rīgas pilsētas arhitekta birojā, Dzirnavu ielā 60-21, piedaloties - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pilsētplānotājiem, arhitektiem un transporta speciālistiem, kuru kompetencē ir  transporta un infrastruktūras, funkcionālā zonējuma un apjomu telpiskās kompozīcijas jautājumi,  kā arī biroju ARHIS un SZK vadošajiem  arhitektiem.