(autori: Andris Kronbergs, Vilnis Uzors, Madara Eisaka
(SIA «Projektēšanas birojs «Arhis»»))

Studijas mērķis – izstrādāt priekšlikumus, kas kalpotu par pamatu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī kā rekomendējošs informācijas avots pilsētplānošanas  dokumentu detalizācijā un konkrētu attīstības ieceru noteikumu izstrādāšanā visā pilsētas teritorijā. Tā sastāv no apsekošanas materiāliem un priekšlikumiem apbūves noteikumu paplašināšanai. Studijas materiāli nodoti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei un Rīgas pilsētas būvvaldei.

Studijā izvērtēta:
– Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija.
– pārējā pilsētas teritorijā (Daugavas kreisais krasts, Daugavas labais krasts, Buļļupe, Lielupe, Mangaļsala, Vecdaugava, Vecmīlgrāvis, Ķīšezers, Juglas kanāls, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Miltiņpunga).

Ūdens objekti iedalīti kategorijās pēc to lietošanas veida un intensitātes:
– ūdenstransporta piestātnes,
– sabiedriskās apkalpes objekti,
– peldošie māju kompleksi,
– sabiedriskās atpūtas kuģīšu piestātnes,
– jahtu klubi,
– vietas, kur zvejniecības nozare saglabājusies un šo vietu attīstība,
– bezmotora ūdens transporta piestātnes,
– ūdens motociklu piestātnes,
– peldētavas,
– renovējamās esošas laivu garāžas.

Piedāvāts šo objektu izvietojums.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).