Rūpīgi izvērtējot un dabā apmeklējot Arhitektūras sasniegumu skatei „2016. gada balva Rīgas arhitektūrā” žūrijas nominētos pretendentus atzinības un gada balva piešķirta šādiem objektiem:

ATZINĪBA PAR SPĒJU PIEPRASĪT AUGSTĀKĀS KLASES PAKALPOJUMU NO VISAS PROJEKTA KOMANDAS, IEVĒROJAMI CEĻOT PIEŅEMTOS KVALITĀTES STANDARTUS JAUNU DZĪVOJAMO ĒKU BŪVNIECĪBĀ RĪGĀ

DZĪVOJAMĀ NAMA JAUNBŪVES, E.BIRZNIEKA-UPĪŠA IELĀ 13

Pasūtītājam: SIA “Domuss”


ATZINĪBA PAR RĪGAS VĒSTURISKAJĀ CENTRĀ IEDERĪGU UN LAIKMETĪGU ARHITEKTŪRU

DZĪVOJAMĀ NAMA JAUNBŪVES RĪGAS CENTRĀ, BAZNĪCAS IELĀ 18A

Projektētājiem: SIA "TECTUM" un SIA “Open arhitektūra un dizains”


ATZINĪBA PAR DIALOGU AR SABIEDRĪBU UN LAIKMETĪGU PIEEJU AINAVU ARHITEKTŪRAI, IEKOPTAJĀS RĪGAS DAUDZDZĪVOKĻU NAMU RAJONU ZAĻAJĀS ZONĀS SAUDZĒJOT DABĪGO, VIETAI RAKSTURĪGO BIOTOPU UN IZVĒLOTIES VIDEI ATBILSTOŠUS AINAVISKOS RISINĀJUMUS

“ZAĻĀ BIRZS”- JAUNA PARKA IZVEIDES ANDREJA SAHAROVA IELĀ 35

Pasūtītājam: Rīgas domes Rīgas austrumu izpilddirekcija
Autoriem: arhitektēm Daigai Veinbergai un Kristīnai Briķei un ceļu inženierim Jānim Langenfeldam


ATZINĪBA PAR IEGULDĪJUMU RĪDZINIEKU DZĪVES VIDES KVALITĀTES CELŠANĀ, MĒRĶTIECĪGI ATTĪSTOT RĪGAS OSTAS UN DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA OSTAS AKTIVITĀŠU PĀRCELŠANAI NO PILSĒTAS CENTRA UZ KRIEVU SALU

ŠĶIROTAVAS STACIJAS ŠĶIROŠANAS UZKALNA REKONSTRUKCIJA

Pasūtītājam: VAS “Latvijas dzelzceļš”

DZELZCEĻA KRAVU STACIJAS “BOLDERĀJA 2” UN SAVIENOJOŠĀS SLIEŽU INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UZ KRIEVU SALAS TERMINĀĻIEM

Pasūtītājam: VAS “Latvijas dzelzceļš”

OSTAS PĀRCELŠANA NO PILSĒTAS CENTRA UZ KRIEVU SALU: TERITORIJAS UN PIESTĀTŅU FRONTES IZVEIDOŠANA UN IEKŠĒJĀS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE

Pasūtītājam: Rīgas brīvostas pārvalde

 


ATZINĪBA PAR VIZIONĀRA CIENĪGU REDZĒJUMU, BŪVĒJOT RAŽOTNI UN IZVEIDOJOT CILVĒCISKU, ESTĒTISKI PIEVILCĪGU UN FUNKCIONĀLU DARBA VIDI

RAŽOŠANAS ĒKAS ATJAUNOŠANAS KRUSTPILS IELĀ 35/35A

Pasūtītājam: SIA "Lexel fabrika"


ATZINĪBA PAR SPĒJU PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS PROCESĀ SALĀGOT ARHITEKTA MĀKSLINIECISKO REDZĒJUMU AR PRAKTISKĀM PASŪTĪTĀJA VAJADZĪBĀM

LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA PĀRBŪVES UN PIEBŪVES KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELĀ 10A

Pasūtītājam: Rīgas domes Īpašuma departaments
Projektētājam: UAB "Processoffice"


PAR AUGSTU PROFESIONALITĀTI UN SKRUPULOZU DARBU, VEICOT ARHITEKTONISKO UN MĀKSLINIECISKO IZPĒTI, KĀ ARĪ VEIDOJOT UN ĪSTENOJOT PROJEKTU

RĪGAS PILS PRIEKŠPILS RESTAURĀCIJA PILS LAUKUMĀ 3

Komandai: SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitektiem un restauratoriem
SIA “Būve un forma” inženieriem
SIA “Būvalts” būvuzraugiem


ATZINĪBA PAR PIEMĒRU UN SASNIEGUMIEM VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMU ĪSTENOŠANĀ, VEIDOJOT IEKĻAUJOŠU PILSĒTVIDI

RĪGAS MOTORMUZEJA PĀRBŪVES UN CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJAS ADMINISTRĀCIJAS UN KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA PIEBŪVES SERGEJA EIZENŠTEINA IELĀ 6

Projektētājam: SIA "Projektēšanas birojs “Arhis”"

ATZINĪNA PAR ADMINISTRATĪVO UN MUZEJA FUNKCIJU SALIEDĒŠANU UN ORIĢINĀLA ARHITEKTONISKĀ TĒLA RISINĀJUMU, SAVIENOJOT VĒSTURISKO VIDI AR MŪSDIENĪGIEM INŽENIERTEHNISKAJIEM RISINĀJUMIEM, KĀ ARĪ ATDZĪVINOT UN IZCEĻOT, APKAIMEI PIEMĪTOŠO AR AUTO SPORTU UN VĒSTURI SAISTĪTO GAISOTNI

Pasūtītājam: VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Projektētājam: SIA "Projektēšanas birojs “Arhis”"

SABIEDRĪBAS ATZINĪBA

Pasūtītājam: VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Projektētājam: SIA "Projektēšanas birojs “Arhis”"
Būvfirmai: SIA "Skonto būve"
Autoriem: arhitekti Arnis Kleinbergs, Jānis Zvejnieks, ainavu arhitekte Linda Zaļā, būvinženieri Valters Celmiņš, Regīna Vovk, Līga Gaile, Igors Putniņš, Sergejs Bondarevs, Ruslans Kozlovs


GADA BALVA RĪGAS ARHITEKTŪRĀ

LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKĀ CENTRA JAUNBŪVES JELGAVAS IELĀ 1

Pasūtītājam: Latvijas Universitāte

par kompetentu komandu, kas spējusi priekšzīmīgi pārstāvēt pasūtītāja un autora redzējumu, radot studēt-vēlmi veicinošu un mūsdienīgu vidi

Projektētājam: SIA "Sestais stils"
Autoriem: arhitekti Vita Polkovņikova, Ina Kuļikovska, Kristaps Bautra, Dace Zariņa, Raivis Liepiņš, Madara Plāciņa, Alise Jēkabsone, ainavu arhitekte Ingūna Rozentāle

par inovatīviem tehniskiem un iekštelpu organizatoriskiem risinājumiem, radot studēt-vēlmi veicinošu un mūsdienīgu vidi

Būvfirmai: PS "LNK Industries Group"

par ieguldījumu projekta īstenošanā, radot studēt vēlmi-veicinošu un mūsdienīgu vidi