ĒKAS PĀRBŪVE PAR KLĪNIKU VINGROTĀJU IELĀ 1

Pasūtītājs: SIA "NOVELLA - R"
Projektētājs: SIA "Diānas Zalānes projektu birojs"
Būvfirma: SIA "Orions celtniecības kompānija"
Autori: būvprojekta vadītāja, arhitekte Diāna ZALĀNE, arhitekts tehniķis Toms TOVSTUĻAKS, būvkonstruktori Kaspars KURTIŠS, Nauris INOVSKIS, dizainerisMārcis ŠAKAUSKIS