BIROJU ĒKAS PĀRBŪVE UN JAUNBŪVE VAIŅODES IELĀ 1

Pasūtītājs: SIA "Vaiņodes krasti"
Projektētājs: SIA "5. iela"
Būvfirma: SIA "Moduls-Riga" - "0" cikla izbūve, SIA "Arčers" - virszemes daļas izbūve
Autori: arhitekte Ija RUDZĪTE,Vlada VĪTOLA, Olafs BARONS , Inese MILAŠA, piedalotiesA. BĒRZIŅAI, L.BALODEI, L.VĪTOLAI