KOKA ĒKAS PĀRBŪVE JELGAVAS IELĀ 72

Pasūtītājs: SIA "VBC"
Projektētājs: SIA "Nams"
Būvfirma: SIA "Firma L4"
Autori: arhitekti Maksims ŠENTEĻEVS, Sergejs ŅIKIFOROVS arh. daļas vadītāja Liene GRIEZĪTE, arhitekti: Aiga ROZENTĀLE, Kārlis LĪCIS, Maksims ŠENTEĻEVS, Helmuts KAUGERS, Jānis JAKUBOVS ainavu arhitekte Gunita ČEPANONE,būvinženieris Gatis ŠPERLINGS inženieris Andris GULBIS, būvdarbu vadītājs Ivars MARKOVSKIS