DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS PĀRBŪVE ELIZABETES IELĀ 3

Pasūtītājs: SIA "Dzintaru 34"
Projektētājs: SIA "Stats Projekts"
Būvfirma: SIA "Re & Re"
Autori: arhitekti Mārtiņš BATRAGS, būvinženieris Sandis EGLĪTIS