RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 11. decembrī,
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

14.[42.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Projektēšanas biroju pārstāvji;
Pasūtītāju pārstāvji;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K .Iļjinska – „Dienas bizness”, M. Vilemsons – „LETA”, A. Riekstiņa – Deko.

Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Tirdzniecības centra ”Homecenter Alfa” un biroja ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 372
  [atkārtoti – skatīts: 2.11.2006.; 9.11. 2006.; 8.11. 2007]; būvniecības iecere.
  Projektētāji: biroji „Arosgruppen Arkitekter AB”[Zviedrija], ARPLAN”,
  Pasūtītājs: „Brīvības 382”.
 2. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Dzelzavas ielā 74
  [atkārtoti – skatīts: 8. 11.2007.; 19. 06. 2008.]; būvniecības iecere.
  Projektētājs: „Arhitekta K. Rukuta birojs”,
  Pasūtītājs: „Selvaag Latvija”.

Kolēģijas lēmums:

1. Tirdzniecības centra ”Homecenter Alfa” un biroja ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 372 [atkārtoti – skatīts: 2.11.2006.; 9.11. 2006.; 8.11. 2007].; būvniecības iecere.
1.1.Atzīmēt, ka dialogs ar pasūtītāju ir bijis pragmātisks – apjomi izvietoti uz Brīvības gatves iedibinātās būvlaides, likvidējot pilsētvidei neraksturīgo autostāvvietu izvietojumu gar ielu un apjomu augstums izvēlēts atbilstoši pilsētas galvenās ielas telpai, pilnveidots apjoma arhitektoniskais risinājums.
1.2. Biroju ēkas arhitektūra attīstāma tālāk, paturot atsevišķus arhitektoniski veiksmīgus risinājumus [asais apjoma stūris, stiklotas un monolītas fasādes plaknes attiecība u. c.] un par apjoma kompozīcijas pamatu ņemot :
- tā atrašanos divu ielu [Brīvības gatves un Šmerļa ielas] stūra telpā, kur virzienā uz pilsētas centru šis apjoms atsāk apbūvi pēc Šmerļa meža masīva;
- tā atrašanos Ropažu ielas asī.
1.3. Ddefinējama attieksme pret saikni ar Šmerļa mežu otrpus ielai, jo apbūves priekšlikumā tirdzniecības centra ēkai pret mežu veidota tikai utilitāra fronte.
1.4. Izvērtējama iespēja autobusu pieturas ierīkošanai pie ieejas tirdzniecības centrā pie Šmerļa ielas.
1.4 .Ieteikt ar apstādījumiem nodalīt arhitekta, profesora I. Strautmaņa 1970.-jos gados projektēto trolejbusu galapunktu no tirdzniecības centra priekšlaukuma telpas.
1.5 .Atkārtoti atzīmēt, ka areāls starp esošo tirdzniecības parku „Alfa” un projektējamo tirdzniecības centru „Homecenter Alfa” veidojams kā aktīva, kvalitatīva publiskā ārtelpa ar dažādu aktivitāšu zonām un
- ar skaidri saprotamu, no autotransporta kustības nodalītu un ērtu gājēju funkciju;
- ar ainavisku risinājumu, kur zaļumu sistēma ir pašvērtība;
- ar priekšlaukumu pie ieejas kinoteātrī;
- ar saikni ar aizmugurē esošo Biķernieku mežu.
1.6. Gājēju virszemes pāreja pāri Brīvības gatvei pie esošā tirdzniecības parka „Alfa”, kura praktiski netiek izmantota ir vai nu demontējama vai arī jāparedz tās ekskluzīvs risinājums ar ievadu gar ielu paredzētajos apjomos perspektīvē.

2. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Dzelzavas ielā 74 [atkārtoti – skatīts: 8. 11.2007.; 19. 06. 2008.]; būvniecības iecere.
2.1. Atzīmēt, ka projekts gājis loģisku attīstības ceļu - autors pragmātiski sekojis kolēģijas ieteikumiem gan zemes līmeņa plānojumā , gan atsevišķu apjomu augstuma diferencē kā arī integrējot apjomu dotajā pilsētvides plānojuma struktūrā.
2.3. Precizēt objekta brīvās teritorijas rādītājus.
2.4. Vērst pasūtītāja uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt projekta risinājuma ekonomisko pusi.

E. Bērziņš
A.Kronbergs
A.Sīlis
J. Dambis
S. Ņikiforovs
A. Cinis