RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada  27. novembrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

13. [41.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās: 
Kolēģijas locekļi:  E. Bērziņš, A. Cinis, A. Kronbergs, A. Sīlis, J. Dambis, S. Ņikiforovs, J.Dripe;            
Kolēģijas padomnieki:  J. Krastiņš;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S. Grava;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: E. Šveica, I. Sirmā;
VKPAI: J.Asaris,  J. Radiņš;
Projektēšanas biroju pārstāvji: S.Lesiņa, J.Randeckers, R.Martins,
N.Balgalis, L.Čače;
Pasūtītāju pārstāvji;
Plašsaziņas līdzekļi:  I. Drazdovska, K .Iļjinska – Dienas Bizness, M. Vilemsons – „LETA”, Z.Zablovska – BNS.

Sēdi vada:  J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Daudzfunkcionāls un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartāls Mārupes pagastā Kārļa Ulmaņa gatvē [iepretim Lielirbes ielai], apbūves koncepcija; Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma apbūves vīzija
  Projektētājs:  biroji ”Arosgruppen Arkitektur AB”[Zviedrija], „Grupa 93”, „Tectum”;
  Pasūtītājs: „Larix property”, SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle”.
 2. Tirdzniecības, biroju un daudzdzīvokļu ēku komplekss” Muitas iela, 1; tehniskais projekts;
  Projektētājs: arh. R.Boitmane;
  Pasūtītājks: SIA „Jūrmalas celtniecība”.
 3. Teritorijas attīstība Kokneses prospektā, detālplānojums;
  Projektētājs: arhitektu birojs „Nams”;
  Pasūtītājs: „Baltic parc”

Kolēģijas lēmums:

1. Daudzfunkcionāls un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartāls Mārupes pagastā Kārļa Ulmaņa gatvē [iepretim Lielirbes ielai]; apbūves koncepcija;  Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma apbūves vīzija.
1.1. Atzīmēt, ka dotās pilsētbūvnieciski svarīgās vietas attīstība ir labs piemērs divu pašvaldību sadarbībai, kas realizējama arī turpmāk;
1.1. Atzīmēt kvalitatīvu Mārupes pagasta apbūves projekta attīstības gaitu, atbalstot kopējo plānojuma struktūru ar kvartālu dalījumu;
1.2.  Pie tālākas projekta izstrādes:
-  diagonāli veidoto  publisko apstādījumu joslu risināt  sasaistē  ar gājēju tiltu pāri Kārļa Ulmaņa gatvei, kā arī funkcionāli un vizuāli sasaistot ar apstādījumu struktūru pilsētas pusē,
-   autostāvvietas ieteicams  izvietot virszemes apjomu blokos,
-   ieteicams mainīt orientāciju dzīvojamo ēku izvietojumam, nolūkā panākt labāku izsauļojumu
-   lai veidotu ielas telpu un no trokšņu līmeņa komfortablāku iekškvartāla telpu, biroja ēkas pamatā izvietot ar garajām fasādēm gar Kārļa Ulmaņa gatvi,
-   paredzēt iespēju pieslēgumam pie  Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma transporta izkārtojuma no Mārupes pagasta puses.
1.3. Atzītot, ka Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojumam ir būtiska nozīme pilsētas plānojuma struktūrā, pamatota ir  tā iezīmēšana ar augstbūvēm, veidojot kopēju telpisku kompozīciju abās Kārļa Ulmaņa gatves pusēs. Noteikt, ka labākais piedāvājums telpiskās kompozīcijas risinājums  iegūstams konkursa rezultātā.

2. Tirdzniecības, biroju un daudzdzīvokļu ēku komplekss” Muitas iela, 1; akceptēta tehniskā  projekta izmaiņas;
2.1. Ņemot vērā ka ēku komplekss ir UNESCO pasaules mantojuma „Rīgas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļa, nav pieņemamas būvniecības  gaitā pieļautās atkāpes no akceptētā projekta ēkas galvenās fasādes un jumta  risinājuma;
Atkāpes no akceptētā projekta  pazemina ēkas arhitektūras kvalitāti, ir pieminekli degradējošas un piedāvātais izmaiņu projekts nevar tikt rekomendēts saskaņošanai.

3. Teritorijas attīstība Kokneses prospektā, detālplānojums.
3.1. Izvērtojot piedāvāto teritorijas attīstības telpisko struktūru , atzīmēt ka augtbūvju virs 25 stāviem  izvietojums  gar  projektējamo Austrumu maģistrāli un tās krustojumā ar Ķīšezera ielu [Ziemeļu šķērsojumu] –  tiešā 2. Meža kapu tuvumā nav pietiekami pamatots Pilsētas attīstības plānā  un ir nepieņemams;
3.2.  Apbūves frontes augstums gar projektējamo Austrumu maģistrāli  iepretim 2. Meža kapiem risināms respektējot Mežaparka apbūves tuvumu un kapu atrašanos otrpus maģistrālei;
3.3. Akcentēt divu nozīmīgu pilsētas maģistrāļu krustojuma vietu var arī izvietojot augsbūves Ķīšezera ielā, attālinot no krustojuma ar perspektīvo maģistrāli, proti tuvinot Kokneses prospektam;
Ķīšezera ielas apbūves galīgā  telpiskā kompozīcija analizējama kopā ar jaunākajiem pretējās ielas puses apbūves priekšlikumiem.

E. Bērziņš
A. Sīlis
J. Dambis
A. Cinis
S. Ņikiforovs
J. Dripe