RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 5.jūnijā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

8. [36.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, A. Cinis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Rīgas Dome: J.Dinēvičs
VKPAI: J.Asaris
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga
Projektēšanas biroju pārstāvji: A. Peļņa, M. Zemītis, A.Līkops
Pasūtītāju pārstāvji: M. Kaminskis, U. Zommers, A. Kalnkaziņš
Plašsaziņas līdzekļi; A. Rozentāls – Dienas bizness, M. Vilemsons, L. Krone – LETA, Z. Grīnberga - Latvijas radio Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas, skiču projekts [atkārtoti: skatīts 13. 12. 2007.]

Kolēģijas lēmums: 1. Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas, skiču projekts.
1.1. Atzīmēt, ka projekta priekšlikums attīstījies pozitīvi - atbilstoši pilsētas arhitekta kolēģijas 13. 12. 2007. lēmumam:
- kā lineāra struktūra, ar izteiktiem pārtraukumiem, funkcionējot tikai no ielas puses;
- kā vienkāršas, neitrālas formas, vieglas konstrukcijas „caurspīdīga” pagaidu rakstura apjoms ar nojumes raksturu un ielas pusē izvietotu ziedu ekspozīciju, kas ielas publiskajai ārtelpai piešķir vizuālu kvalitāti.
1.2. Tālākā projekta attīstības gaitā:
1.2.1. izmantojams funkcionāli pamatotais lineārais risinājuma variants, kas sastāv no 3 apjomiem un 30 sekcijām [darba vietām];
1.2.1 saglabājama apjoma formu vizuālā skaidrība – stikla kubu virknējums zem konstruktīvi atdalītas kopējas nojumes plaknes;
1.2.2. projektējamo apjomu maksimāli atvirzīt no vēsturiskajiem parka ieejas vārtiem;
1.2.3. ieejas mezgli atsevišķās sekcijās veidojami vienā līmenī ar ietvi;
1.2.4. parka celiņš paviljonu aizmugurē apjoma pārrāvuma vietās savienojams ar Tērbatas ielu;
1.2.5. objekta energoietilpība plānojama tehnoloģiski inovatīva.
1.3. ieteikt Rīgas Domei izmantot Vērmanes dārza puķu tirdzniecības paviljona priekšlikumu, lai izstrādātu puķu tirdzniecības moduli Rīgas pilsētai kopumā [konkrēto Vērmanes dārzam izstrādāto paviljona priekšlikumu izmantojot realizācijai tikai Vērmanes dārzā gar Tērbatas ielu].
1.4. Atkārtoti atzīmēt Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 13.12.2007. sēdē izteiktos noteikumus , pie kuriem iespējama puķu tirdzniecības paviljonu būvniecība un ekspluatācija:
1.4.1.būvniecība pieļaujama saņemot Pilsētas domes garantijas, ka:
- netiks mainīts būves īslaicīgas lietošanas statuss,
- zeme netiks iznomāta ilgtermiņa nomā,
- zeme tiks nomāta bez privatizācijas iespējām,
- objekta ekspluatācija pieņemama bez iespējas mainīt funkciju - ja no puķu tirdzniecības funkcijas atsakās - būves jādemontē;
1.4.2. būvniecība un ekspluatācija pieļaujama ja tiek saņemtas pasūtītāja garantijas, ka:
- netiek palielināts tirdzniecības vietu skaits,
- patvaļīgi transformēts apjoma arhitektoniskais risinājums un raksturs.
1.5. Atkārtoti atzīmēt Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 13.12. 2007. sēdē izteikto nepieciešamību kompensēt parkam vismaz stāvvietas teritoriju pie „Vernisāžas” ēkas, to likvidējot, ja puķu tirdzniecība tiek organizēta jaunā vietā parka teritorijā, proti pie Tērbatas ielas [jo pilsēta ir zaudējusi parka teritorijā esošo „Vernisāžas” ēku, stāvvietas teritoriju pie tās un bij. puķu tirdziņa teritoriju pie Merķeļa ielas],
1.6. Kolēģijas locekļi pieņem zināšanai Rīgas Domes aģentūras „Rīgas dārzi un parki” direktora A. Kalnkaziņa izteikto apņēmību esošo stāvvietu pie „Vernisāžas” ēkas likvidēt.

E. Bērziņš
A. Kronbergs
A. Sīlis
S. Nīkiforovs
A. Cinis
J. Dripe