RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 27. martā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11
4. [32.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, J. Dambis, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Domburs, M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Būvvalde: V.Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: A.Ločmelis, Bruzgulis, Daniševskis, O.Salputra, P.Pussinen;
Pasūtītāju pārstāvji: T. Huttunen, I. Mazjūlis;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska – Dienas bizness, R.Grikmane – BNS, L. Lazdiņa – Diena, M. Vilemsons – LETA, J. Āboltiņš – Rīgas balss, J. Lejnieks – Latvijas arhitektūra;
Viesi: J. Sorosh-Wali, M. Ekstrom – JUNESCO, K. Kukaine – VKPAI Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:
  1. Administratīvās ēkas rekonstrukcija Krišjāņa Barona ielā 119; būvniecības iecere.
    Projektētājs: birojs „Latastra”
    Pasūtītājs: SIA „Ekrāns 2000”.
  2. Gājēju tunelis zem Gogoļa ielas un daudzstāvu autostāvvieta zem 13. janvāra ielas pie tirdzniecības centra „Stockman”; pirmsprojekta priekšlikums [atkārtoti; 13.12.2007.].
    Projektētājs: birojs „Arplan”,
    Pasūtītājs: t/c „Stockman”.

Kolēģijas lēmums: 1. Administratīvās ēkas rekonstrukcija Krišjāņa Barona ielā 119; būvniecības iecere.
1.1 Atzīt, ka rekonstruējamās ēkas apjoma palielināšana, tai skaitā palielinot augstumu, ir pieņemama.
Rekonstruējamās ēkas būvapjoms un tā proporcijas kontekstā ar apkārtējo pilsētvidi, analizējamas un nosakāmas šīs pilsētvides maketā.
1.2. Atzīt, ka piedāvātais rekonstruējamās ēkas arhitektoniskais risinājums ir nepieņemams un tas tipoloģiski neatbilst piedāvātajai biroju funkcijai.
1.3. Pirms tālākās projekta izstrādes:
1.3.1. saņemams esošās ēkas kultūrvēsturiskais novērtējums,
1.3.2. saņemams tehniskais slēdziens par esošās ēkas konstrukciju nestspēju,
1.3.3. precizējama ēkas funkcija.
1.4. Izstrādājot jaunu ēkas rekonstrukcijas arhitektonisko risinājumu:
1.4.1. uzmanība pievēršama fasādes struktūras elementu proporcijām, ritmam, detaļu mērogam,
1.4.2. fasādes raksturs veidojams tipoloģiski atbilstošs paredzamajai funkcijai,
1.4.3. apjoms un tā arhitektoniskais risinājums analizējams kontekstā ar ielas ainavu.
1.5. koriģētā būvniecības iecere atkārtoti skatāma kolēģijas sēdē. 2. Gājēju tunelis zem Gogoļa ielas un daudzstāvu autostāvvieta zem 13. janvāra ielas pie tirdzniecības centra „Stockman”; pirmsprojekta priekšlikums.
2.1. Atzīmēt, ka transporta risinājums 13. janvāra ielas krustojumos ar Aspazijas bulvāri, Prāgas un Gogoļa ielām ir guvis pieņemamu attīstības virzienu un tālākam darbam izmantojams variants Nr. 6, ko atbalsta arī kolēģijas goda loceklis, Kolumbijas universitātes profesors Sigurds Grava.
2.2. Tālākā 13. janvāra ielas transporta un bulvāra tipa pilsētvides attīstība risināma kompleksi visā ielas garumā – no dzelzceļa stacijas laukuma līdz Daugavas krastmalai.
2.3. Atkārtoti atzīmēt, ka piedāvātā iecere neturpina plenēra [Stockman centra Rīgā nākotnes vīzijas] idejas attīstību – ar vērienīgu risinājumu radīt kvalitatīvu publisko ārtelpu tirdzniecības centram pieguļošajā areālā, kas ir viena no svarīgākajām vietām pilsētas struktūrā.
Izvērtējama plenēra ideja par priekšlaukuma veidošanu kinocentram un tirdzniecības centram – ēkām ar augstu aktivitātes līmeni.
Izvērtējama iespēja telpiski akcentēt, noslēgt Aspazijas bulvāra asi ar vertikālu tēlniecības vai dizaina elementa izvietojumu.
2.4. Pieņemt zināšanai, ka iespēja atteikties no gājēja prioritātei neatbilstošā Gogoļa ielas pārejas tuneļa varianta, pārrunāta ar Rīgas Domes vadību, saņemot informāciju, ka domes lēmuma maiņa ir juridiski sarežģīts process un nav risināms īstermiņa.
2.5. Konceptuāli pazemes autostāvvietas izvietošana zem 13. janvāra ielas ir atbalstāma, ja:
2.5.1. tā ir publiska diennakts stāvvieta, neatkarīga no tirdzniecības centra,
2.5.2. tās darbības sākums tiek saistīts ar prasību samazināt automašīnu novietošanu gar ietvēm,
2.5.3. tiek atrasts racionāls iebrauktuvju un izeju izvietojuma risinājums ielas teritorijā,
2.5.4. tiek nodrošināts ērts savienojums ar visu tuneļu sistēmu, ieskaitot projektējamo zem Gogoļa ielas un esošo tuneli no Vecrīgas uz Prāgas ielu,
2.5.5. zeme ielas sarkanajās līnijās stāvvietas iekārtošanai netiek privatizēta – paliek pilsētas īpašumā
2.6. Šī projekta ietvaros izstrādājams gājēju kustības trasējuma piedāvājums dzelzceļa stacijas saiknē ar autoostu
2.7. no pasūtītāja – t/c „Stockman” jāprasa atbildība un garantijas, ka šī projekta izstrāde un īstenošana tiks veikta par prioritārām pieņemot pilsētas nevis utilitāras pasūtītāja intereses – t.i. visu augstākminēto.
2.8. Priekšlikums atkārtoti skatāms kolēģijas sēdē kopā ar Satiksmes departamenta atbildīgām amatpersonām.

J. Dripe